Portfolios > Pavimenti Series

The Perpetual Struggle
The Perpetual Struggle
Oil on canvas
31.5 X 31.5 in.
2003


Private Collection, Seattle, WA